KONTYNUACJA OCHRONY
EKOSYSTEMÓW MOKRADŁOWYCH
W PUSZCZY DRAWSKIEJ

PROJEKT POIS.05.01.00-00-199/09 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ¦RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH V PRIORYTETU PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ¦RODOWISKO.
dofinansowano ze ¶rodków
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ¦RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Home  |  O projekcie słowami  |  O projekcie w obrazkach  |  News  |  Sponsorzy  |  Kontakt


Witamy!
Jeste¶ na stronie po¶więconej projektowi:
Kontynuacja ochrony ekosystemów mokradłowych w Puszczy Drawskiej.

Projekt POIS.05.01.00-00-199/09 współfinansowany ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko.POIi¦ |  CKP¦ |  NFO¦iGW
(C) 2011-2014 by Klub Przyrodników